Ажлын байр

“БИМЭКС” нь таны ажиллахыг хүсэн хүлээсэн газар юм. Баг хамт олны болон байгууллагын соёл нэн таатай. Бид ажилтан нартаа зориулсан тусгай сургалтын хөтөлбөртэй.

Ажлын байрны анкет: